معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

تدریس خصوصی ژنتیک

تدریس خصوصی ژنتیک مندلی وگیاهی در آموزشگاه میرابی

021-22328108

0912-4396809
مبحث ژنتیک از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث زیست شناسی است.آموزشگاه میرابی با همکاری مدریسن برجسته زیست شناسی اقدام به تدریس خصوصی ژنتیک مینماید.

تدریس خصوصی ژنتیک

تدریس خصوصی ژنتیک دانشگاهی

کلاس خصوصی نکته و حل تست ژنتیک

تدریس خصوصی ژنتیک کنکور
تدریس خصوصی نحوه توارث بیماری های ژنتیکی
تدریس خصوصی ژنتیک مندلی

تدریس خصوصی ژنتیک انسانی

حل نمونه سوالات کنکوری ژنتیک
تدریس خصوصی وحل تست ژنتیک کنکور

تدریس خصوصی ژنتیک گیاهی

تدریس خصوصی ژنتیک در منزل یا آموزشگاه

تدریس خصوصی شجره نامه ژنتیکی وحل تستهای آن
تدریس خصوصی ژنتیک کنکور ارشد

حل تمرین ژنتیک  کنکور

تدریس خصوصی رشته ژنتیک پزشکی

تدریس خصوصی و نشانه گذاری بیماری های ژنتیکی

مدرس خصوصی خانم برای ژنتیک

مدرس خصوصی آقا برای  ژنتیک

تدریس خصوصی آنلاین ژنتیک