معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

مدرس شیمی معدنیتوسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دکتری شیمی

0912-4396809


آموزشگاه میرابی


تهران،بزرگراه رسالت،بین صیاد شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،ساختمان توحید،پ 1واحد3

تلفن:

021-22328108

تدریس خصوصی شیمی پایه


تدریس خصوصی شیمی-مدرس خصوصی شیمی معدنی-تدریس خصوصی شیمی تجزیه-تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی-تدریس خصوصی شیمی آلی-تدریس خصوصی شیمی معدنی-مدرس شیمی دانشگاهی-معلم خصوصی شیمی دانشگاهی-معلم خصوصی شیمی معدنی-استاد شیمی دانشگاه-تدریس خصوصی شیمی مفهومی-معلم خصوصی خانم شیمی-آموزش خصوصی الکتروشیمی-آزمون مجازی شیمی-پاسخ تمرین های شیمی-تدریس خصوصی شیمی1-تدریس خصوصی اکسایش و کاهش-تدریس خصوصی شیمی پیشرفته-مدرس خصوصی شیمی دارویی-مدرس خصوصی شیمی پلیمر-حل تمرینهای الکتروشیمی -استاد شیمی خصوصی-کلاس شیمی تقویتی-مدرس فرایندهای شیمیایی-آموزش خصوصی شیمی کاربردی-کلاس خصوصی شیمی-مدرس شیمی معدنی-تدریس خصوصی شیمی پیشرفته-مدرس خصوصی شیمی رنگ-آموزش ترموشیمی-معلم شیمی تیزهوشان-کلاس خصوصی شیمی-تدریس خصوصی شیمی 1-تدریس خصوصی شیمی 2-امتحان شیمی مجازی-آزمون مجازی شیمی-کلاس جمع بندی شیمی-حل تمرین شیمی-مدرس شیمی دانشگاهی-تدریس خصوصی شیمی پیشرفته-کلاس نکته و تست شیمی-مدرس شیمی معدنی-کلاس خصوصی شیمی معدنی-امتحان شیمی غیر حضوری-امتحان شیمی مجازی(آنلاین)-تدریس خصوصی الکتروشیمی-مدرس شمی دانشگاهی 1و2-مدرس شیمی رنگ-مدرس خصوصی شیمی چرم-مدرس شیمی آلی فیزیک-تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی-مدرس شیمی عمومی-مدرس شیمی آلی فیزیک-معلم خصوصی شیمی تجزیه-استاد شیمی خصوصی-حل مسائل شیمی دانشگاهی-مدرس شیمی معدنی-تدریس خصوصی شیمی رنگ-کلاس خصوصی شیمی-کلاس شیمی پیشرفته-آزمون انلاین شیمی-