معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان

با 15 سال سابقه موفق تدریس -09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک،تدریس خصوصی فیزیک هالیدی 1و2 ،تدریس خصوصی فیزیک اپتیک ،تدریس خصوصی فیزیک مکانیک ،تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس ،تدریس خصوصی فیزیک دانشگاهی 1،تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه 2