معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف-دکتر میرابی با 12 سال سابقه موفق تدریس 09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی 1و2،مباحث نور،آینه ها،شکست نور و عدسی ها،تدریس خصوصی فیزیک مکانیک ،تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس،تدریس خصوصی اپتیک