معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و کنکور بصورت خصوصی و گروهی

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و کنکور بصورت خصوصی و گروهی

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دکترای مهندسی شیمی

دکتر میرابی  - با 12 سال سابقه موفق تدریس-09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

تدریس خصوصی شیمی پایه- تدریس خصوصی شیمی از پایه تا کنکور- تدریس شیمی کنکور بصورت خصوصی و گروهی- تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان- معلم شیمی کنکور، خصوصی و گروهی- کلاس شیمی ویژه کنکور سراسری ( خصوصی و گروهی)- کلاس شیمی کنکور

مشاوره تحصیلی و معرفی اساتید مجرب و موفق برای کلیه دروس و کلیه مقاطع تحصیلی