معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

تدریس خصوصی علوم تجربی پایه نهم

تدریس خصوصی علوم تجربی پایه نهم

توسط گروه آموزشی دکتر میرابی - 09124396809

با 8 سال سابقه موفق آمموزشی و پرورشی

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

تدریس خصوصی علوم تجربی پایه نهم

 تدریس خصوصی علوم هشتم
تدریس خصوصی علوم هفتم
تدریس خصوصی علوم پایه ششم
آمادگی برای المپیادهای علمی دانش آموزی از قبیل شیمی، فیزیک و زیست شناسی، و شور و شوق یادگیری علوم تجربی از سنین پایین شروع میشود.