معلم خصوصی- تدریس خصوصی - حل تمرین و پروژه دانشگاهی 22328108

تدریس دروس ریاضی و دروس تخصصی مهندسی برق -مخابرات

تدریس دروس ریاضی و دروس تخصصی مهندسی برق -مخابرات

گروه آموزشی دکتر میرابی با 12 سال سابقه موفق تدریس-09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

دروس ریاضی و دروس تخصصی مهندسی برق -مخابرات

تدریس دروس ریاضی شامل:

ریاضی عمومی -معادلات دیفرانسیل-آمار و احتمال مهندسی-ریاضی مهندسی-محاسبات عددی

دروس تخصصی مهندسی شامل

مخابرات1و2 -سیگنال و سیستم -میدان و امواج -مخابرات پیشرفته -پردازش سیگنال دیجیتال -تخمین و آشکار سازی -تئوری اطلاعات -فرایند های اتفاقی